náplň zkoušek

Publikováno: 8.10.2013 | Autor: admin

Náplň zkoušek na jednotlivé technické stupně se řídí platným zkušebním řádem Českého svazu taekwondo WT. Všeobecně lze náplň zkoušek rozdělit do následujících podskupin:

1. Kibon dongjak
Techniky taekwondo prováděné na místě a za pohybu. Techniky se předvádí jednotlivě i v kombinacích. Základem jsou techniky z příslušných sestav, předpokládá se znalost i jejich variant.

2. Poomse
Technické sestavy (souborná cvičení). Současně s poomse je nutno znát i aplikace technik a kombinací technik v poomse obsažených.

3. Machuo kyorugi
Cvičení s partnerem - řízený 1-krokový boj, nácvik použití technik a jejich kombinací (vzdálenost, načasování).

4. Kyonggi kyorugi
Cvičení s partnerem - sportovní zápas, technický sparring, s použitím chráničů i bez nich.

5. Hoshinsul
Techniky sebeobrany bez zbraně proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.

6. Kyokpa
Přerážení - demonstrace zvládnutí techniky. Pro kyokpa se používají dřevěné desky rozměrů 30 cm x 30 cm různé tloušťky v rozsahu cca 1-3 cm.

7. Teoretické znalosti
Teoretická znalost v oblastech etika a etiketa taekwondo, historie taekwondo, terminologie taekwondo, pravidla sportovního zápasu, pravidla technických soutěží, první pomoc, znalost práva (nutná obrana, nutná pomoc).

Cvičenci skládající zkoušku na 1.KUP (červenočerný pásek) či DAN (černý pásek) absolvují písemný test z teoretických znalostí.

Otázky dle tematických okruhů stanovených zkušebním řádem Českého svazu taekwondo WT jsou k dispozici ZDE.

 

Přihláška ke zkouškám na DAN ke stažení ZDE.

 

Náročnost cviků v jednotlivých oblastech či zařazení dané oblasti (podskupiny) do zkoušky je dáno výší technického stupně, na kterou cvičenec skládá zkoušku. Přesné požadavky na jednotlivé technické stupně jsou k dispozici ve výňatku ze zkušebního řádu svazu.