náplň zkoušek

Publikováno: 8.10.2013 | Autor: admin

Náplň zkoušek na jednotlivé technické stupně se řídí platným zkušebním řádem Českého svazu taekwondo WTF. Všeobecně lze náplň zkoušek rozdělit do následujících podskupin:

1. Kibon dongjak
Techniky taekwondo prováděné na místě a za pohybu. Techniky se předvádí jednotlivě i v kombinacích. Základem jsou techniky z příslušných sestav, předpokládá se znalost i jejich variant.

2. Poomse
Technické sestavy (souborná cvičení). Současně s poomse je nutno znát i aplikace technik a kombinací technik v poomse obsažených.

3. Machuo kyorugi
Cvičení s partnerem - řízený 1-krokový boj, nácvik použití technik a jejich kombinací (vzdálenost, načasování).

4. Kyonggi kyorugi
Cvičení s partnerem - sportovní zápas, technický sparring, s použitím chráničů i bez nich.

5. Hoshinsul
Techniky sebeobrany bez zbraně proti neozbrojenému i ozbrojenému útočníkovi.

6. Kyokpa
Přerážení - demonstrace zvládnutí techniky. Pro kyokpa se používají dřevěné desky rozměrů 30 cm x 30 cm různé tloušťky v rozsahu cca 1-3 cm.

7. Teoretické znalosti
Teoretická znalost v oblastech etika a etiketa taekwondo, historie taekwondo, terminologie taekwondo, pravidla sportovního zápasu, pravidla technických soutěží, první pomoc, znalost práva (nutná obrana, nutná pomoc).

 

Náročnost cviků v jednotlivých oblastech či zařazení dané oblasti (podskupiny) do zkoušky je dáno výší technického stupně, na kterou cvičenec skládá zkoušku. Přesné požadavky na jednotlivé technické stupně jsou k dispozici ve výňatku ze zkušebního řádu svazu.