Mugisul

Publikováno: 24.11.2007 | Autor: admin

MUGISUL (mugi - zbraň, sul - technika)

V Taehan škole bojových umění se vyučují kromě taekwondo WT i další korejská umění: bongsul, ssang jul gon (nunchaku), komdo a hosinsul (sebeobrana).

 

Stručná charakteristika jednotlivých stylů:

BONGSUL

Jako samostatné bojové umění byl bongsul v Koreji ustanoven poměrně nedávno, a to v roce 1986.

Překlad slova bongsul nám přímo charakterizuje, o jaké bojové umění se jedná.

Význam slova:

BONG - znamená tyč (dřevěná tyč)

SUL - znamená technika

O bongsul můžeme hovořit jako o bojovém umění využívajícím celou řadu útočných či obranných technik za pomoci dřevěné tyče. Hlavní význam bongsul spočívá v jeho využití v boji na dlouhou vzdálenost. Korejští mistři hovoří o bongsul jako o jedné z nejpřirozenějších technik boje a obrany. Svůj názor odůvodňují tak, že dřevěná tyč byl od pradávna hojně využívána jako zbraň, dokonce můžeme říct, že ji lidstvo používalo jako vůbec zbraň první. Dřevěná tyč se postupně vyvinula v dokonalejší zbraně, jakými jsou například oštep a další, podstatně modernější zbraně.

Bongsul je velmi účinným bojovým uměním, protože využívá rotační sílu dlouhé tyče. Oblíbeným bojovým uměním je ale zejména proto, že zvládnutí technik bongsul vyžaduje intenzivní trénink. Tím, že je tyč uchopena oběma rukama, se procvičuje každý sval v tělě.

Bongsul má 5 tzv. kibondongjak - základních sestav, cvičenci bongsul musejí postupně zvládnout 12 základních technik, 12 úderových technik, 8 technik obranných a ještě 4 techniky bodací.

 

HOSINSUL

O hosinsul se hovoří jako o sebeobranné technice k vlastní účinné obraně ve chvíli, kdy je člověk napaden bez varování. Techniky hosinsul jsou určeny především pro odvrácení prvotního útoku, můžeme tedy říct, že se jedná o neagresivní, humánní bojové umění. Cvičenci hosinsul se učí poznat předem, jaký bude další protivníkův pohyb. Tato znalost jim umožní se účinně bránit, a to zejména pomocí bloků a pák.

Na rozdíl od jiných bojových umění je hosinsul umění neútočné a odvracení útoku protivníka se děje technikami, které maximálně šetří zdraví útočníka.

Hosinsul je určen na rozdíl od jiných sportů a bojových umění též lidem slabým, ženám, ale i starším lidem.

Význam slova:

HO - ochrana

SIN - tělo

SUL - technika

 

NUNCHAKU (korejsky SSANG JEOL GON)

Význam slova ssang jeol gon:

SSAN - dvojitý

JEOL - spojení

GON - dřevo

Na bojovém umění nunchaku je zajímavý jeho vývoj. Vypráví se, že původní nunchaku vznikly vlastně z cepu na vytloukání zrna, v případě Asie především rýže. Z kratší části cepu rotační silou vzniká poměrně účinná zbraň, kterou ovšem nebylo možné pohodlně nosit s sebou. A tak se postupně její delší dřevěná část zkrátila a vznilkly dodnes známé nunchaku. Klasická zbraň je tvořena dvěma krátkými dřevěnými tyčemi z velmi tvrdého dřeva spojenými řetězem.

Výuka nunchaku ale probíhá s nunchaku hliníkovými, takže nehrozí při dodržení zásad tréninku žádné nebezpečí úrazu.

Trénováním nunchaku dosahují cvičenci především takových dovedností, jakými jsou koordinace rukou (kdy jedna ruka často vytváří jiný pohyb než ruka druhá), stabilní postoj, rychlost a zapojení svalových partií horní části těla.

 

KOMDO

Význam slova:

KOM, často psáno kum - znamená meč

DO - znamená cesta

Jedná se tedy o bojové umění, jehož zbraní je meč. Nové moderní komdo bylo ustanoveno v roce 1947, kdy byla založena Korejská komdo asociace. Bojové umění komdo se postupně stává stále oblíbenějším a tak v roce 2001 byla založena i Světová asociace komdo. Mistři bojového umění komdo používají ostré kovové meče. Trénink ovšem probíhá s meči dřevěnými a je velmi náročný. Tak jako tomu je i v jiných bojových uměních, existuje celá řada odnoží komdo, přičemž v TAEHAN DOJANG se vyučuje "Hedong Komdo," zaměřující se na původní styl boje s mečem muže proti muži - tzv. "styl bitevního pole."

 

 

 

 

CHANBARA (japonský bojový sport)

Chanbara je nový bojový sport s mečem pocházející z Japonska. Tento moderní styl boje s mečem umožňuje bezpečný a plný kontakt při vzájemném soupeření. Zbraně jsou upraveny tak, aby tréninky a souboje byly naprosto bezpečné a nedocházelo k úrazům.

Zbraně Chanbary:

Choken (čoken) – dlouhý meč (100 cm)

Kodachi (kodači) – krátký meč (60 cm)

Tanto – krátký nůž (40 cm)

Bo – dlouhá tyč (180 cm)

Naginata – kopí

Tate – štít

Chanbara je ideální pro zvýšení reakce a rychlosti, zlepšení mobility a zdraví, ale také pro snížení hmotnosti a snížení stresu. Pravidelné cvičení zvyšuje celkovou kondici, zlepšuje rovnováhu a vytrvalost. Sport je vhodný jak pro děti, tak i pro dospělé.