Přihláška do klubu

Publikováno: 30.7.2022 | Autor: admin

 

    PŘIHLÁŠKA DO KLUBU TAEHAN 

    (TAEHAN CLUB APPLICATION)

      - klikněte na přihlášku u oddílu, který jste si vybrali

        (click on the application to the class you have chosen

      - vyplňte požadované údaje (fill in the required data)

 
      

 

KOLÍN

 

Tréninky:

pondělí a středa

 

 

 

Trainings:

Monday and Wednesday

 

 

 

Tréninky:

pondělí a středa
 

 

 

Trainings:

Monday and Wednesday

 

 

 

Tréninky:

pondělí a středa

 

 

 

Trainings:

Monday and Wednesday

TKD děti do 19 let včetně

české občanství 

 

TKD kids under 20 years

foreign nationalities

 

TKD dospělí od 20 let

české občanství 

TKD over 20 years

foreign nationalities

Mugisul

Kolín

české občanství

 

Mugisul

Kolín

foreign nationalities

ONLINE

PŘIHLÁŠKA

 

ONLINE APPLICATION

 ONLINE PŘIHLÁŠKA

 ONLINE APPLICATION

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 ONLINE APPLICATION

 

TKD 15:15

 

TKD 15:15         
TKD 16:00

 

TKD 16:00 

 

 

 

 
TKD 17:00  TKD 17:00  TKD 17:00 - dospělí   TKD 17:00 - adult

mugisul 17:00

 mugisul 17:00

 

 

 

KOLÍN

 

Tréninky:

pondělí

středa

pátek

 

 

 

Trainings:

Monday

Wednesday

Friday

 TKD

KYORUGI - ZÁPAS

 

všichni

české občanství 

 

all ages

foreign nationalities

 

 

ONLINE

PŘIHLÁŠKA

 

ONLINE APPLICATION

 

TKD KYORUGI

19:00

 

TKD KYORUGI

19:00 

 

 

 

 

PRAHA

 

Tréninky:

úterý a čtvrtek


 

Trainings:

Tuesday and Thursday

 

 

Tréninky:

úterý a čtvrtek

 

 

 

Trainings:

Tuesday and Thursday

 

 

 

Tréninky:

čtvrtek
 

Trainings:

Tuesday and Thursday

 TKD děti do 19 let včetně

české občanství  

 

TKD kids under 20 years

foreign nationalities

TKD dospělí od 20 let

české občanství

 

TKD over 20 years

 

foreign nationalities

 

Mugisul Praha

české občanství

 

Mugisul

 

Praha

 

foreign nationalities

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

ONLINE APPLICATION 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 ONLINE APPLICATION

 

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

ONLINE APPLICATION

 

 

TKD 15:30

TKD 15:30 

 

 

 

 

TKD 16:30

TKD 16:30     

 

 

TKD 17:30

 TKD 17:30

 TKD 17:30 - dospělí 

 TKD 17:30 - adult

 mugisul 17:30

mugisul 17:30 

 

Člen se zaplaceným příspěvkem přihlášený do jakéhokoliv oddílu může libovolně a bez další platby cvičit po domluvě i v dalších oddílech, a to v Kolíně i v Praze.

 

 

 

PROTIVÍN

 

Tréninky:

dle trenéra

všichni

 

ONLINE

PŘIHLÁŠKA

 

TKD PROTIVÍN

 

 

 

 

 

      Původní přihlášky - nyní nepoužívat, prosím!

  • Přihláška pro školní rok 2021/2022 pro PRAHU/KOLÍN (česky) online ZDE
  • Application form (English/Korean version) for school year 2021/2022 for PRAGUE download HERE (online version will be ready soon)
  • Đơn xin ra nhập KOLÍN Năm học 2021/2022 - Přihláška pro školní rok 2021/2022 pro KOLÍN (vietnamsky) ke stažení ZDE
  • Đơn xin ra nhập PRAHA Năm học 2021/2022 - Přihláška pro školní rok 2021/2022 pro PRAHA (vietnamsky) ke stažení ZDE

 

Spolu s vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (viz níže):

 

  • Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů pro Prahu ke stažení ZDE
  • Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů pro Kolín ke stažení ZDE

 

Přihlášený člen spolku TAEHAN Kolín nebo TAEHAN Praha (dále jen „spolek“) a zákonní zástupci přihlášeného člena spolku (dále jen „člen“) souhlasí s bezplatným pořizováním a užíváním jména, příjmení, zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů člena, jeho podobizen a jiných projevů osobní povahy k informačním a propagačním účelům spolku, zejména na internetu, v tištěných médiích, rozhlasovém a televizním vysílání, a to vše bez časového a územního omezení (tj. i po ukončení členství ve spolku).