etiketa cvičenců

Publikováno: 17.12.2007 | Autor: admin

Každý cvičenec taekwondo:

Musí:

 • umět respektovat své učitele a ostatní cvičence
 • respektovat držitele vyšších technických stupňů a poslouchat jejich příkazy
 • zdravit všechny uvnitř i vně tělocvičny (dojang)
 • mít úctu ke všem lidem
 • mít v úctě své rodiče a ostatní členy rodiny

Nesmí:

 • svým uměním ublížit ostatním lidem
 • předvádět své umění na jakémkoliv místě, které k tomu není určeno
 • použít svého umění, případně bojovat mimo místa k tomutu účelu vyhrazená (na ulici, diskotéce, zábavě, atd. ...), není-li přímo hroženo jeho zdraví nebo život, nebo zdraví či život jeho nejbližších, nebo osob, které pomoc nevyhnutelně potřebují. Použitá obrana nebo způsob boje musí být adekvátní danému útoku
 • hovořit nahlas uvnitř dojang v průběhu tréninku
 • nosit na trénink předměty, které by mohly ohrozit zdraví ostatních cvičenců, nebo omezit jeho vlastní pohyblivost (dlouhé nehty, hodinky, náramky, řetízky, náušnice apod.)
 • přeceňovat své síly v průběhu tréninku či mimo něj

Je povinen:

 • nosit na trénink čistý cvičební úbor - tobok
 • nosit na každý trénink pásek v barvě odpovídající dosaženému technickému stupni
 • nosit na trénink svůj průkaz cvičence, případně licenci a na požádání učitele mu je předložit
 • pravidelně platit příspěvky, aniž by mu to muselo být připomenuto

Má právo:

 • trénovat a využívat pomůcek určených k tréninku pod vedením svých učitelů a trenérů
 • požádat své učitele a trenéry o radu či pomoc, po složení příslušné zkoušky získat odpovídající technický stupeň
 • účastnit se všech akcí pořádaných naším klubem a Českým svazem TKD WTF