Zkoušky na vyšší technické stupně

Publikováno: 19.12.2022 | Autor: admin

Zkoušky na vyšší technické stupně resp. zkoušky technické vyspělosti jsou již běžnou součástí taekwondo WT a jiných bojových umění (nunchaku, haedong komdo, bongsul), při kterých cvičenci prokazují své znalosti a dovednosti získané pravidlným cvičením. Po úspěšně složené zkoušce mohou cvičenci nosit pásek  v odpovídající barvě, čímž postupně postupují na cestě bojovým uměním.

Zkoušky se konají dvakrát do roka, zpravidla na podzim a na konci školního roku. Zkoušek se může zúčastnit každý člen našeho oddílu, který se pravidlně zúčastňuje tréninků, projevuje snahu se zlepšovat ve svých dovednostech a znalostech a dodržuje etiku cvičence taekwondo a pravidla našeho klubu. Je také nutné dodržet předepsanou dobu tréninku mezi jednotlivými technickými stupni dle náplně zkoušek a vyplnit testy on-line. Dále může být užitečný systém správného provedení technik poomsae, který naleznete v bodech zde. Překlad do angličtiny zde.

Na samotnou zkoušku ze cvičenci přihlašují mistrovi nebo trenérovi či asistentům na tréninku nebo emailem poté, co je stanovem termín následující zkoušky.

Na zkoušku je nutné mít s sebou:

  • čistý dobok a pásek v odpovídající barvě před zkouškou,
  • průkaz taekwondo nebo mugisul se zaplacenou známkou na aktuální kalendářní rok a vyplněnou titulní stranou vč. nalepené fotografie,
  • poplatky se zkouškou spojené - vybírají se přímo v den zkoušky.

 

Zkoušky se konají v předem daných termínech vždy v době běžného tréninku a v tělocvičně v Praze nebo v Kolíně.

 

Zkoušky na mistrovské stupně:

- konají se v termínu stanoveném Cěským svazem TKD a certifikovaného zkušebního komisaře

 

Přihláška ke zkouškám na DAN ke stažení ZDE.

Registrace ke zkouškám na stupeň dan/poom ZDE:

- návod na postup registrace účastníka zkoušek do jednotného celosvětového systému zpracovaný Českým svazem TKD - ZDE.