Zkoušky na vyšší technické stupně

Publikováno: 19.12.2022 | Autor: admin

Zkoušky na vyšší technické stupně resp. zkoušky technické vyspělosti jsou již běžnou součástí taekwondo WT a jiných bojových umění (nunchaku, haedong komdo, bongsul), při kterých cvičenci prokazují své znalosti a dovednosti získané pravidlným cvičením. Po úspěšně složené zkoušce mohou cvičenci nosit pásek  v odpovídající barvě, čímž postupně postupují na cestě bojovým uměním.

Zkoušky se konají dvakrát do roka, zpravidla na podzim a na konci školního roku. Zkoušek se může zúčastnit každý člen našeho oddílu, který se pravidlně zúčastňuje tréninků, projevuje snahu se zlepšovat ve svých dovednostech a znalostech a dodržuje etiku cvičence taekwondo a pravidla našeho klubu. Je také nutné dodržet předepsanou dobu tréninku mezi jednotlivými technickými stupni dle náplně zkoušek a vyplnit testy on-line.

Na samotnou zkoušku ze cvičenci přihlašují mistrovi nebo trenérovi či asistentům na tréninku nebo emailem poté, co je stanovem termín následující zkoušky.

Na zkoušku je nutné mít s sebou:

  • čistý dobok a pásek v odpovídající barvě před zkouškou,
  • průkaz taekwondo nebo mugisul se zaplacenou známkou na aktuální kalendářní rok a vyplněnou titulní stranou vč. nalepené fotografie,
  • poplatky se zkouškou spojené - vybírají se přímo v den zkoušky.

 

Zkoušky se konají v předem daných termínech vždy v době běžného tréninku a v tělocvičně v Praze nebo v Kolíně.

 

Zkoušky na mistrovské stupně:

- konají se v termínu stanoveném Cěským svazem TKD a certifikovaného zkušebního komisaře

 

Přihláška ke zkouškám na DAN ke stažení ZDE.

Registrace ke zkouškám na stupeň dan/poom ZDE:

- návod na postup registrace účastníka zkoušek do jednotného celosvětového systému zpracovaný Českým svazem TKD - ZDE.