Pravidla

Publikováno: 28.8.2009 | Autor: admin

Pravidla platná pro členy školy TAEHAN:

1. chování cvičence:

    - každý cvičící musí zachovávat základní pravidla slušného chování,

    - při vstupu do tělocvičny se dle etikety bojového umění ukloní a pozdraví

      mistra úklonem, pozdraví ostatní trenéry a všechny dospělé osoby

      v tělocvičně a také své kamarády,

    - stejně se bude chovat i při odchodu z tělocvičny,

    - do tělocvičny bude vstupovat oblečen do cvičebního úboru a obut do bot

      určených výhradně do vnitřních prostor, nebo bos,

    - ten, kdo necvičí, se nebude v tělocvičně hlasitě bavit,

    - při tréninku poslouchat pokyny trenérů

    - kdo tato jednoduchá pravidla nebude dodržovat, bude vyloučen z tréninku

      bez náhrady a bude se muset zdržovat mimo tělocvičnu,

2. účast na trénincích:

    - podmínkou účasti na soutěžích, turnajích a zkouškách na technické stupně je

      minimálně 80 % účast na trénincích, ten, kdo nesplní tuto podmínku, nebude

      se moci vyjmenovaného účastnit,

    - v případě, že se někdo nebude moci tréninku zúčastnit, je nutné se předem

      telefonicky, osobně, nebo e-mailem omluvit,

3. platební morálka:

    - pro nové členy platí, že se mohou dvou tréninků účastnit zdarma,

    - poté je nutno zaplatit členský příspěvek na půl roku buď hotově na tréninku, nebo na účet

      školy Taehan, anebo na účet školy Taehan Praha,

    - platba musí proběhnout do jednoho měsíce od začátku trénování,

    - následkem nezaplacení členského příspěvku bude cvičící vyloučen z tréninků do doby, než

      bude zaplacen,

    - pokud má někdo s výše uvedeným způsobem placení problém, existuje

      možnost nastavení individuálních plateb po domluvě s vedením klubu.

 

 

     

 

......Ke stanovení a sepsání výše uvedených pravidel byla naše škola nucena po mnohaleté zkušenosti s tréninky a s cvičícími. Takto jednoduchá a běžná pravidla nebyla v naší škole doposud bohužel samozřejmostí. Doufáme, že nyní už to půjde :-)......

 

                                                                                        TAEHAN