Přihláška

Publikováno: 30.11.2007 | Autor: admin

 

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU KOREJSKÝCH BOJOVÝCH UMĚNÍ TAEHAN

http://www.taehantkd.com/, e-mail: dojang@taehantkd.com,

tel. 773 11 67 43 (česky, English), 773 07 76 43 (korejsky, 한국어)

 

  • Přihláška pro školní rok 2018/2019 pro PRAHU ke stažení ZDE
  • Application form (English version) for school year 2018/2019 for PRAGUE download HERE
  • Přihláška pro školní rok 2018/2019 pro KOLÍN ke stažení ZDE
  • Đơn xin ra nhập KOLÍN Năm học 2018/2019 - Přihláška pro školní rok 2018/2019 pro KOLÍN (vietnamsky) ke stažení ZDE

 

Spolu s vyplněnou přihláškou je třeba odevzdat podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů (viz níže):

 

  • Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů pro Prahu ke stažení ZDE
  • Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů pro Kolín ke stažení ZDE

 

Přihlášený člen spolku TAEHAN Kolín nebo TAEHAN Praha (dále jen „spolek“) a zákonní zástupci přihlášeného člena spolku (dále jen „člen“) souhlasí s bezplatným pořizováním a užíváním jména, příjmení, zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů člena, jeho podobizen a jiných projevů osobní povahy k informačním a propagačním účelům spolku, zejména na internetu, v tištěných médiích, rozhlasovém a televizním vysílání, a to vše bez časového a územního omezení (tj. i po ukončení členství ve spolku).