Nová antidopingová pravidla od 1. 1. 2021

Publikováno: 1.1.2021 | Autor: admin

K 1. 1. 2021 nabývá účinnosti aktualizovaná verze mezinárodního antidopingového kodexu. Český antidopingový výbor rovněž vydal aktualizované znění směrnice pro ČR.

Světová antidopingová agentura WADA zcela jednoznačně požaduje, aby odpovědnost v boji proti dopingu ve sportu, včetně procesu nakládání s výsledky, zůstala výhradně v gesci jednotlivých signatářů Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu UNESCO, tj. jednotlivých státům, v našem případě České republice, resp. Národní sportovní agentuře, jak mimo jiné vyplývá i ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. V těchto souvislostech Směrnice 2021 obsahuje několik změn oproti Směrnici 2015.

Odkazy na plné znění obou dokumentů naleznete níže.

https://www.antidoping.cz/sites/default/files/WADA/Kodex%202021.pdf

https://www.antidoping.cz/sites/default/files/Normy/Sm%C4%9Brnice%202021.pdf

TAEHAN