SOUTĚŽ o MASKOTA klubu Taehan byla ukončena, nyní probíhá vybírání

Publikováno: 19.3.2020 do 20.4.2020 | Autor: admin

TAEHAN – klub korejských bojových umění, z.s. vyhlašuje soutěž „Návrh maskota sportovního klubu TAEHAN“


Předmět soutěže:

Předmětem soutěže je návrh JMÉNA A PODOBY MASKOTA pro sportovní klub TAEHAN – klub korejských bojových umění, z.s. (dále jen „Taehan Kolín“). Maskot se stane symbolem našeho sportu – taekwondo WT a bude doprovázet Taehan sportovce na všech sportovních a kulturních akcích a bude využíván i v rámci dalších aktivit spojených s činností klubu.


Druh soutěže a zadání:

Jedná se o soutěž výtvarnou, mělo by se jednat o:

1) originální kresbu či malbu v barevném (veselém) provedení. Maskot musí mít

2) přímou souvislost s taekwondo WT, měl by souviset s činností klubu a měl by být

3) opatřen bílým trikem s logem Taehanu (logo ZDE).  

Výtvarný návrh bude zpracován do podoby velkého plyšáka (http://www.namalujsihracku.cz/), návrh tedy musí splnit další požadavek, a to ten, že v budoucí podobě plyšáka

4) musí být maskot schopen sedět či stát, aby se s námi mohl pohodlně fotit :-).


Účastníci soutěže:
Účastníky soutěže mohou být děti, mládež i dospělí členové i nečlenové klubu. Soutěž je určena pro širokou veřejnost!

Obsahové náležitosti návrhu:
• Jsou přípustné pouze tři výtvarné práce od jedné osoby.

• Současně s odevzdáním návrhu/návrhů je potřeba vyplnit přihlášku a podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů (soubor ke stažení ZDE).
• Výtvarná práce musí být:

   1)  ruční na papíru ve formátu A4

   2)  nebo vytvořená v grafickém programu

Způsob a lhůta doručení návrhu:
Návrh s přihláškou a souhlasem musí být vyhlašovateli doručen v termínu do 20. dubna 2020 (prodlouženo), a to buď osobním předáním na tréninku mistru Lee, nebo je možné ho zaslat naskenovaný/soubor z grafického programu (jpg, pdf) na e-mailovou adresu: dojang@taehantkd.com.


Průběh soutěže:
Soutěž bude dvoukolová. V prvním kole budou vedením klubu vybrány všechny návrhy, které splňují výše uvedené podmínky, poté bude vítězný návrh vybrán hlasováním, které provedou členové klubu Taehan (podoba hlasování bude upřesněna).

 

Odměna pro vítěze:
Čestné členství v klubu (pro nečlena), triko s vítězným návrhem maskota, tobok s klubovými popisky, případně další odměny.

Podmínky soutěže:
•Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, a to v kterékoli fázi.
• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže, a to v kterékoli fázi.
• Do soutěže nelze zahrnout návrh předložený po lhůtě stanovené v podmínkách soutěže nebo návrh výtvarné práce, který neodpovídá zadaným podmínkám.
• Návrhy zaslané do soutěže se nevracejí.
• Jméno vítěze soutěže bude zveřejněno.
• Soutěžící (vítěz i účastník) zasláním svého návrhu dává najevo souhlas s podmínkami soutěže, následnou úpravou výtvarného návrhu do konečné podoby a formy a s bezúplatným využitím předloženého návrhu. 
• Autor vybraného vítězného návrhu se zavazuje udělit vyhlašovateli soutěže výhradní a neomezenou licenci k zaslanému návrhu. Stejně tak další účastníci soutěže v případě, že jejich výtvarný návrh bude také využit v rámci činnosti klubu.
• Vyhlašovatel soutěže nehradí náklady spojené s účastí v soutěži.

Odpovědná osoba:
Odpovědnou osobou soutěže je Tereza Lee Neumanová, předsedkyně klubu: e-mail: dojang@taehantkd.com , tel. 608767556.

Termínový kalendář soutěže:
Vyhlášení soutěže: 28. února 2020
Uzávěrka soutěže: 20. dubna 2020 - prodlouženo
Zveřejnění vítězů: do 15. dubna 2020

 

Soubor s vyhlášením ke stažení ZDE: