Příspěvky zdravotních pojišťoven

Publikováno: 29.8.2017 | Autor: admin

Milí členové, podívejte se, zda máte možnost od Vaší zdravotní pojišťovny čerpat příspěvek na sport, zdravotní prohlídku aj. Na Vaši žádost Vám rádi vystavíme doklad s potvrzením.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Web: www.vzp.cz

Děti:
Až 500 Kč na sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře nebo na pravidelné pohybové aktivity 
https://www.klubpevnehozdravi.cz/deti/ (Pohybové aktivity ve škole i mimo ni, snížení nadváhy)

Dospělí:
Až 500 Kč na pohybové aktivity
https://www.klubpevnehozdravi.cz/dospeli/ (Pohyb, snížení nadváhy, odvykání kouření)

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201)

Web: www.vozp.cz

Děti:
Léčebný tělocvik a tělesná regenerace
Pojištěncům ve věku do 18 let lze jednou v roce poskytnout příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci do výše 300 Kč
Preventivní prohlídka dětí - sportovců
Příspěvek lze poskytnout jednou ročně do výše 250 Kč na preventivní prohlídku sportujících dětí ve věku od 5 do dovršení 18 let registrovaných v tělovýchovné jednotě nebo ve sportovním klubu.

https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/ (program Děti)

Dospělí:
Léčebný tělocvik a tělesná regenerace
Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 300 Kč jedenkrát za rok

https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/ (program Dospělí)

Studenti:
Studentům odborných učilišť, středních odborných učilišť, středních škol nebo vysokých škol (do 26 let) lze poskytnout příspěvek do výše 400 Kč za rok na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci 
https://www.vozp.cz/cs/klient/program-preventivni-pece/ (program Student)

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Web: www.cpzp.cz

Děti:

ČPZP v roce 2017 poskytne zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 18 let včetně, příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb (až 500 Kč) https://www.cpzp.cz/clanek/4839-0-Preventivni-programy-pro-deti-a-mladez-do-18-let-vcetne-az-1-500-Kc.html (Balíček Mix)

Dospělí:

ČPZP v roce 2017 poskytne ženám/mužům od 19 let příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb (až 500 Kč)
https://www.cpzp.cz/clanek/4838-0-Preventivni-programy-pro-zeny-od-19-let-az-1-000-Kc.html 
https://www.cpzp.cz/clanek/4837-0-Preventivni-programy-pro-muze-od-19-let-az-1-000-Kc.html

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)

Web: www.ozp.cz

NEPŘISPÍVÁ

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)

Web: www.zpskoda.cz

NEPŘISPÍVÁ

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Web: www.zpmvcr.cz 
Děti a studenti:
Příspěvek pro předškolní děti (3-6 let), školní děti (6-15 let) a studenty (15-26 let) na preventivní sportovní prohlídku (až 600 Kč)
http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#predskolni-deti 
http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#skolni-deti 
http://www.zpmvcr.cz/prevence/programy-2017/#pro-studenty 
http://www.zpmvcr.cz/prevence/zakladni-podminky-pro-uplatneni-naroku-na-prispeve/

 

Revírní bratrská pokladna (213)

Web: www.rbp-zp.cz 
Děti:
Příspěvek pro děti ve věku 7-18 let do 300 Kč na periodickou prohlídku registrovaných sportovců
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/mladez-od-7-do-18-let/ (Podbalíček podpora zdraví 4)
Dospělí:
Příspěvek do 300 Kč na periodickou prohlídku registrovaných sportovců
http://www.rbp-zp.cz/pro-pojistence/balicky-prevence/pojistenci-nad-19-let/ (Podbalíček podpora zdraví 3)


TAEHAN